Vilkår og Betingelser

1. Generelt

Minselfie.no drives av:

Hellestræ Invest AS
Org. nr. 917 249 237
Timoteiveien 12, 4326, Sandnes

Tlf: 922 855 83
E-post: hei@minselfie.no

Disse vilkårene gjelder for alle bestillinger fra Hellestræ Invest AS, inkludert levering av bilder og utstyr bestilt via www.minselfie.no, med mindre annet er avtalt og bekreftet skriftlig av Hellestræ Invest AS.

De til enhver tid gjeldende vilkår og betingelser for Hellestræ Invest AS finnes her. Vi forbeholder oss retten til å endre disse uten forvarsel.

2. Avtaleinngåelse

Ved å godta disse vilkårene erklærer du at du har lest og forstått vilkårene. Samtidig godtar du at fremtidig korrespondanse gjennom kontraktsforholdet kan gjøres via e-post.

3. Varene

Hellestræ Invest AS leverer bilder fra arrangementet ditt tatt med spesielt foto-utstyr, som blir sendt til deg før arrangementet.

Leveransen inkluderer varen som er oppgitt i den sendte ordrebekreftelsen. Med mindre annet er oppgitt i ordrebekreftelsen, leveres bilder i originalversjonen.

Det er ingen begrensning på antall bilder dere kan ta i leieperioden.

Bildene kan lastes ned på minselfie.no senest 1-2 virkedager etter at utstyret har blitt returnert til Minselfie (se punkt 7). Bildene leveres i et digitalt passordbeskyttet album på vår nettside. Bildene slettes automatisk 30 dager etter at de er lastet opp. Det er kundens ansvar å laste ned bildene før de 30 dagene er løpt ut. Etter dette blir bildene slettet permanent, og minselfie.no står ikke lenger ansvarlig for bildene.

Minselfie kan ikke garantere bildekvaliteten, da det kan være store forskjeller i lysforhold osv. basert på når på dagen og hvor arrangementet avholdes.

Rettighetene til bildene blir overført til kunden med mindre annet er skriftlig avtalt.

4. Ordrebekreftelse

Bestilling av Minselfies produkter og tjenester skjer kun via vår nettside www.minselfie.no.

Etter bekreftet bestilling får kunden tilsendt en skriftlig ordrebekreftelse pr. e-post. Eventuelle endringer i bestillingen må sendes skriftlig til hei@minselfie.no senest 5 virkedager fra datoen for ordrebekreftelsen og 14 virkedager før arrangementet – ellers er ordrebekreftelsen bindende og endelig.

Hellestræ Invest AS forbeholder seg retten til å kansellere en bestilling om det ikke er mulig å levere det bestilte utstyret til bestilt tid. Kunden vil da bli varslet snarest og betaling med debetkort vil bli kansellert/refundert.

5. Betalingsbetingelser

Alle priser inkluderer moms og frakt tur-retur.

Betaling skjer kun via vår nettside www.minselfie.no og gjøres med Visa, Mastercard, faktura eller Vipps. Bestilling er kun gyldig etter vellykket betaling.

Faktura er forbeholdt bedriftskunder og medfører en ekstra kostnad.

Ved forsinket betaling vil det i tillegg til det forfalte beløpet bli belastet renter på det skyldige beløpet etter bestemmelsene i norsk rentelov, samt gebyrer i henhold til samme lov.

6. Levering av utstyr

Utstyret leveres i en kompakt pakket eske med spesialskum og består av selve Minselfie, stativ, todelt strømkabel, oppsettmanual og returetikett.

Hellestræ Invest AS sender utstyret 2-5 virkedager før startdato på arrangementet ditt slik at utstyret kommer frem før avtalt dato. Når utstyret er sendt vil du motta en e-post med bekreftelse på dette.

Kunden er selv ansvarlig for montering og oppstart av utstyret. Instruksjonene følger med i esken.

Om kunden mot forventning ikke mottar utstyret innen avtalt dato, vil kunden få refundert hele bestillingen så snart utstyret er returnert til Hellestræ Invest AS.

Hellestræ Invest AS står ikke ansvarlig for manglende og mislykket levering og returnering av utstyr.

Bring kan kun levere innen normal arbeidstid 08.00 – 16.00 og om selskapet/institusjonen er åpen, så vær oppmerksom på helligdager og varierende åpningstider.

7. Retur av utstyr

Utstyr må returneres i samme stand som det ble mottatt. Bruk medfølgende returetikett fra Bring, og lever esken på hvilket som helst Posten/Bring kontor eller post i butikk i hele landet.

Kunden er ansvarlig for å levere utstyret til et postkontor eller post i butikk den første arbeidsdagen etter datoen for arrangementet. Om kunden ønsker å bruke en annen returneringsmetode må kunden ta alle kostnader for dette.

Når utstyret returneres er det viktig at kunden ber om en kvittering for sendingen med sporingsnummer som dokumentasjon på at pakken er sendt tilbake, i tilfelle pakken skulle forsvinne underveis.

Ved forsinket levering faktureres en dagspris på 500 kr eks mva pr. dag pr. påbegynte 24-timers periode.

8. Ansvar for utstyr

Kunden er selv ansvarlig for utstyret fra det mottas til det returneres og mottas av Hellestræ Invest AS (se punkt 7).

Levert utstyr må alltid håndteres forsiktig. Kunden er ansvarlig for riktig bruk og lagring av det leverte utstyret. Det skal lagres og brukes innelåst eller ved tilsyn av kunden under alle omstendigheter. Dersom dette ikke overholdes kan kunde holdes ansvarlig for hele skaden(e) som måtte forekomme etter punk 10. Utstyret skal ikke oppbevares i bil uten tilsyn.

Fremleie eller utlån av utstyret til andre i leieperioden er ikke tillatt med mindre noe annet er avtalt. Utstyret kan heller ikke overføres til andre enn Hellestræ Invest AS.

9. Mangler i utstyret

Kunden er selv ansvarlig for å se over utstyret og sjekke etter feil og mangler umiddelbart etter at utstyret er mottatt.

Dette gjøres ved å gjennomføre en fullstendig oppsett av utstyret umiddelbart. Det er avgjørende å gjennomføre en test av app på minselfien slik at kunde kan verifisere at bilder blir tatt og alt er slik det skal være.

Oppdages det feil eller mangler med det leverte utstyret må Minselfie kontaktes umiddelbart slik at vi kan finne en løsning på problemet med det samme. Feil og mangler må rapporteres før kl. 16:00 på en hverdag for at erstatning skal være mulig. Så fort Hellestræ Invest AS får bekreftet påståtte feil og mangler setter vi igang med nødvendige tiltak. Ta kontakt på hei@minselfie.no så hjelper vi deg videre.

Hvis det foreligger en mangel ved varen må du som kjøper innen rimelig tid etter at den er oppdaget eller burde ha blitt oppdaget, gi Minselfie beskjed til hei@minselfie at du ønsker å påberope mangelen

Defekt produkt erstattes umiddelbart på Hellestræ Invest AS sin regning så lenge vi har ledige Minselfier. Dette gjelder ikke om feilen skyldes misligholdelse eller grov uaktsomhet. I slike tilfeller vil erstatning skje på kundens regning. Avhengig av tid før arrangement vil erstatning sendes med Bring som standard eller ekspress levering for å sikre leveranse før arrangement.

10. Skader på utstyret

Oppdages det skader på det tilbakeleverte utstyret utover vanlig slitasje betaler kunden en egenandel i henhold til følgende:

  • Ødelagt skjerm – 2 000 kr eks mva
  • Ødelagt boks – 2 000 kr eks mva
  • Ødelagt/mistet kasse og skum – 1 000 kr eks mva
  • Ødelagt eller mistet stativ – 1 000 kr eks mva
  • Forsinket returnering: 500 kr pr påfølgende dag eks mva

Om utstyret blir fullstendig ødelagt eller borte i kundens besittelse, belastes kunden et beløp tilsvarende den totale verdien av utstyret, nemlig kr. 15 000,- eks mva for å kompensere for dette.

Eventuelle skader skal meldes umiddelbart til Minselfie via e-post eller telefon med dokumentasjon i form av bilder av utstyret og beskrivelser på hva som foregikk.

11. Kansellering

Ønsker du å kansellere en bestilling må dette gjøres skriftlig pr. e-post til hei@minselfie.no og senest 60 dager før (8 uker) første eventdato. Om utstyret allerede er blitt sendt fra oss er ikke avbestilling mulig og du blir belastet hele leiebeløpet.

Ved kansellering innenfor 60 dager før event blir du derimot kun belastet for 50% av leie eller kjøpsbeløpet. Om utstyret allerede er blitt sendt fra oss eller arbeid er påbegynt med skreddersøm av leveransen er ikke avbestilling mulig og du blir belastet hele leiebeløpet.

Du kan alltids benytte deg av vår kostnadsfrie ombooking til en annen dato eller anledning. Ta kontakt med oss for å gjøre dette.

12. Angrerett

Angrerettsloven §21 gjelder i de fleste tilfeller.

Leie av Minselfie er i noen tilfeller unntatt angrerettloven, jf angrerettloven §22 (e) i de tilfeller der tjenesten eller tjenestene kan beviselig vise til skreddersøm etter kundens spesifikasjoner.

Hellestræ Invest AS leverer tjenester og bilder unike til hvert arrangement og kunde. Vi leverer varer som er produsert etter forbrukerens spesifikasjoner og som har et tydelig personlig preg og som dermed er regnet som noe som skal tilvirkes for den enkelte og er ikke underlagt alminnelig angrerett.

Du kan derfor ikke angre på kjøpet ditt på minselfie.no der du har bestilt tjenester eller varer av denne art. Dette gjelder for hele bestillingen dersom slike tjenester eller varer inngår i en større leveranse.

13. Databehandling

Ved å godta Minselfies leie- og leveringsbetingelser godtar kunden også Minselfies personvernreglement.

Minselfie mottar personopplysninger gjennom brukere som legger inn sine opplysninger. Minselfie har et formål av lagre denne informasjonen for å tilby en sømløs opplevelse for gjester eller deltakere som tar bilder. Hovedhensikten med denne personopplysningen er å overlevere bilder til de avbildede. Dette omtales som en transaksjon. Minselfie begrenser innsamling av personopplysninger til det som er nødvendig for å gjøre transaksjonen.

Minselfie kan be brukere avgi ytterligere personopplysninger i forbindelse med transaksjonen dersom det foreligger andre formål ved å samle personopplysninger. Formålet kan være av markedsføringshensikter for Eksempelvis: Innsamling av informasjon som navn, lokasjon eller bostedsadresse. I såfall må virksomheten innhente tillatelse til dette på fra den enkelte etter lover og forskrifter.

Minselfie oppbevarer personlig data som består av bilder av personer, kontaktinformasjon og eller annen identifiserende data som anses som nødvendig for levering av tjenestene. Denne dataen oppbevares i henhold med praksiser som ivaretar sikkerheten. Minselfie forsøker i størst mulig grad, verne personene avbildet eller assosiert med.

Bilder slettes etter 30 dager uten forvarsel, da dette anses som perioden der det er i Minselfies legitime interesse å oppbevare bildene for sine kunder. Vi oppfordrer kunder til å laste ned bildene før de slettes da de ikke kan gjenopprettes etterpå.

All personlig informasjon oppbevares sikkert og kun tilgjengelig for strengt nødvendige roller innad i bedriften samt noen fortrolige tredjeparts databehandlere som er underlagt databehandleransvar.

Minselfie loggfører personopplysninger og brukerdata. Personopplysningene og brukerdata benyttes til kundeadministrasjon, gjennomføring av leveransen, til faktureringsformål og til å gi informasjon om andre relevante tjenestetilbud i henhold til lov og forskrift. Opplysningene og dataene slettes når behovet for lagring ikke lenger er til stede. Minselfie plikter i henhold til Ekomloven § 2-9 å bevare taushet om opplysninger vedrørende Kundens bruk av Tjenesten og om innholdet i Kundens elektroniske kommunikasjon. Slike opplysninger kan likevel utleveres med Kundens samtykke, eller gis til domstolene, påtalemyndigheten eller andre offentlige myndigheter når Minselfie er rettslig forpliktet til å utlevere slik informasjon.

Minselfies databehandlere kan ses i personvernsreglene.

14. Klager og tvister

Ønsker du som kunde å klage på Hellestræ Invest AS, våre produkter eller tjenester, kan du i første omgang sende en e-post til hei@minselfie.no

Hvis klagen din avvises har du fortsatt muligheten til sende saken til mekling hos Forbrukerrådet eller sende en klage til en klagenemd. For hjelp til dette, se Forbrukerrådets klageguide.

Tvister mellom deg og Hellestræ Inest AS avgjøres i samsvar med norsk lovgivning og kan kun legges frem for norske domstoler.

[]