For å oppnå den beste bildekvaliteten på bildene, anbefaler vi at du plasserer photoboothen omtrent 1,5 meter fra en lys bakgrunn eller en bakgrunn som du har bestilt hos oss. Det er best å unngå å plassere den foran en himmel, i motlys eller foran mørke bakgrunner, da dette vil gi deg den aller beste bildekvaliteten.